OM_kotisivu_pääkuva

Säännöt

YLEISET EHDOT

HUOM!
Noudatamme voimassa olevia viranomaisohjeistuksia ja -suosituksia.

OBS!
Vi följer officiella riktlinjer och rekommendationer.

1. Ollikkala-maaseutumessut, Kannus 22. – 23.8.2025

Järjestäjä: Keski-Pohjanmaan maaseutunäyttelyt ry
Paikka: Ollikkalan koulutila, Ollikkalankatu 3, 69100 Kannus
Aika: 22.-23.8.2025
Aukioloajat: Avoinna perjantaina klo 10.00 – 17.00 ja lauantaina 10.00 – 15.00

2. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA MYYNTIOIKEUDET

Ollikkala-maaseutumessut on avoin kaikille teollisuutta, kauppaa sekä maa- ja metsätaloutta harjoittaville yrityksille, muiden maaseutuelinkeinojen harjoittajille sekä yhteisöille ja järjestöille. Elintarvikemyyjiä ei oteta messuille, paitsi elintarvikemyyjät joiden tuotteita ei nautita messualueella, vaan elintarvikkeet ostetaan mukaan kotiin. Messujen järjestäjä varaa itselleen oikeuden elintarvikkeiden, kuten ruoan, juomien, kahvin, jäätelön, makeisten ja muiden kioskituotteiden myyntiin tai ko. tuotteiden osalta tehtäviin yksinmyyntisopimuksiin . Ilmaisten maistiaisten järjestäminen on mahdollista, mutta laajamittainen ruokien ja juomien ilmaistarjonta ei ole sallittua. Näyttelyosastolla esillä tai myynnissä olevista tuotteista on esitettävä luettelo ilmoittautumisen yhteydessä. Messujen järjestäjä pidättää itsellään oikeuden päättää myyntioikeuksista ja myytävistä tuotteista.

3. ESITTELYALUEIDEN HINNASTO (hintoihin lisätään alv.)

1. Vuokrattavat näyttelyosastot
– Konekenttä alue 10 x 10 metriä 500 €
– Messualueen piha / asfalttikenttä 5 x 4 metriä 350 €
– Ruokatorin alueet 2 x 2 metriä 80 €, sähköllä 100 €
– muu erikseen sovittava vaihtoehto, ota yhteyttä näyttelypäällikköön puh: 040 5219665
Kaikki näyttelyalueet voi vuokrata ottamalla ylläolevista osastoista kerrannaismääriä.
Esimerkiksi: Kolme kertaa 10 x 10 m. alue = 3 x 500€.
(hinnat sisältävät 4 esittelijäkorttia, pienet osastot (2×2) 2 kpl)

2. Osaston sähköt
Sähkö 220 V 150€
Sähkö 380 V (Max 16A) 200€

4. ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumisaika päättyy 30.6.2025. Jos tilaa riittää, ilmoittautumisia otetaan vastaan tämän jälkeenkin. Näyttelyluetteloon saadaan varmuudella tiedot niistä näytteilleasettajista, jotka ovat jättäneet ilmoittautumisensa määräaikaan mennessä. Näyttelyn järjestäjä ei vastaa mahdollisista virheistä näyttelyluettelossa ja muissa painotuotteissa. Jos näytteilleasettaja haluaa jakaa osastonsa useamman näytteilleasettajan kesken, on siitä sovittava erikseen näyttelyn järjestäjän kanssa. Ilmoittautuminen on sitova. Jos näyttelypaikka perutaan ilmoittautumisen jälkeen, veloitamme varatusta näyttelypaikasta 50% peruutusmaksun.

5. NÄYTTELYSOPIMUS JA PAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

Kun ilmoittautuminen on hyväksytty, näytteilleasettajalle lähetetään tilausvahvistus. Sopimuksen katsotaan syntyneen, jollei sähköpostin tilausvahvistuksesta ole huomautettu 10 päivän kuluessa. Osastojen paikkoja sijoiteltaessa otetaan huomioon ilmoittautumisjärjestys, näytteilleasettajien toivomukset, osaston suuruus ja näyttelyn muut toiminnot. Näyttelypaikoistavastaa näyttelypäällikkö Rauno Somero: puh. 040 521 9665

6. MAKSUEHDOT

Maksuehto on kaikissa tapauksissa 14 pv netto. Osallistumismaksu suoritetaan yhdessä erässä. Mikäli paikan vuokraa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, näyttelyn järjestäjällä on oikeus luovuttaa paikka toiselle näytteilleasettajalle. Ilmoittautuminen on sitova. Jos näyttelypaikka perutaan ilmoittautumisen jälkeen, veloitamme varatusta näyttelypaikasta 50% peruutusmaksun. Mikäli näyttelymaksua ei ole suoritettu, näytteilleasettajaa ei voida päästää kentälle.

7. NÄYTTELYLUETTELO

Ilmoittautuneiden näytteilleasettajien tiedot julkaistaan Ollikkala-maaseutumessujen julkaisuissa. Messujen www-sivuilla julkaistaan myös luettelo näytteilleasettajista. Huom.! Vain osaston tilaaja saa tiedot näyttelyluetteloon, muut julkaistavat yritystiedot150 euroa / yritys +alv 24%. Messujen järjestäjä ei vastaa näyttelyoppaassa tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvien virheiden aiheuttamista vahingoista.

8. NÄYTTEILLEASETTAMINEN JA RAKENTAMINEN

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan osaston rakentamisessa ja turvallisuudessa näyttelyn järjestäjän rakentamisohjetta. Näytteilleasettajat vastaavat itse osastonsa rakentamisesta, sisustamisesta ja purkamisesta, joiden aikataulut ovat:

 • Rakennusaika

  Ma-to 18.-21.8.2023 (torstaina klo 20.00 mennessä).
  Vartiointi alkaa to 21.8. klo 20.00.
  Nostopalvelu torstaina klo 20.00 asti.

 • Purkuaika

  Osastot saa purkaa aikaisintaan la 23.8. klo 15.00 alkaen, mutta viimeistään 24.8. klo 15.00.
  Ei vartiointia la 23.8. klo 15 jälkeen.
  Nostopalvelu lauantaina klo 17.00 asti.

Mikäli purku ei tapahdu määräajassa, näyttelyn järjestäjällä on oikeus purattaa osasto näytteilleasettajan kustannuksella. Omaa aggregaattia ei saa olla käytössä näyttelyn aikana 22. – 23.8.2025 (paloturvallisuusasia). Näytteilleasettajat vastaavat itse omalla osastollaan tarvittavien lupien hankkimisesta. Messujen järjestäjä vastaa yleisen myyntiluvan hakemisesta alueelle, muista tarvittavista luvista vastaa näytteilleasettaja. Havaintoesityksille ja niiden yleisölle on varattava riittävästi tilaa omalta osastolta. Näyttelyalueelle ei saa tuoda eläimiä ilman näyttelyn järjestäjän lupaa. Näyttelyyn tuotavien eläinten on täytettävä eläinlääkintäviranomaisen asettamat vaatimukset ja eläinten tuonnista näyttelyyn on sovittava erikseen näyttelyn järjestäjän kanssa.

9. PALO- JA MUU TURVALLISUUS, VAKUUTUKSET JA VARTIOINTI

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia säädöksiä ja ohjeita sekä näyttelyn järjestäjän rakentamisohjetta. Näytteilleasettaja vastaa osastollaan turvallisuusmääräysten noudattamisesta sekä huolehtii itse tarpeellisista vakuutuksista. Messujenjärjestäjä huolehtii yleisestä palosuojelusta ja järjestää ajalla 22. – 23.8.2025 näyttelyn yleisen vartioinnin vastaamatta kuitenkaan mahdollisista vahingoista, katoamisista ja näyttelyosastoilla sattuvista tapaturmista. Messujen järjestäjä ei vastaa luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista. Messujen järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnantoimenpiteistä tai laitteista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneet esine- ja henkilövahingot. Näytteilleasettajalle muuten aiheutuneita vahinkoja tai näytteilleasettajan itse aiheuttamia vahinkoja tämä vastuuvakuutus ei korvaa.

10. SÄHKÖ (hintoihin lisätään alv.)

Sähköliittymä on tilattava ilmoittautumislomakkeella. Messujen järjestäjä rakennuttaa tarvittavat liittymät osastojen viereen. Osastojen sisäiset sähköasennustyöt näytteilleasettaja voi teettää sähköasennusliikkeellä, joka veloittaa suoraan näytteilleasettajaa. Sähköliittymä on hankittava kulutuksen mukaan, ylikuormituksen aiheuttaja vastaa ylikuormituksen aiheuttamista kustannuksista. Mikäli sähköliittymä varataan 30.6. jälkeen, liittymä voidaan myydä, jos se on mahdollista suunnitellusta jakeluverkosta.

11. ESITTELIJÄKORTIT

Näytteilleasettajat saavat käyttöönsä esittelijä-kortteja 4 kpl, pienet osastot (2×2) 2 kpl ja lisämaksusta lisäesittelijäkortteja. Esittelijäkorttia saa käyttää vain näytteilleasettajan näyttelyosastolla työssä oleva henkilö. Korttiin on merkittävä sekä yrityksen että esittelijän nimi, eikä sitä saa antaa toisen henkilön käyttöön.

12. AUTOJEN PAIKOITUS JA HUOLTOAJO

Näytteilleasettajat ovat esittelijä korttinsa esittämällä oikeutettuja maksuttomaan pysäköintiin näytteilleasettajille varatuilla paikoitusalueilla. Näyttelyalueella tapahtuva huoltoajo on järjestettävä pääsääntöisesti näyttelyn aukioloaikojen ulkopuolella ja huoltoajossa on noudatettava näyttelyn järjestäjien osoittamia reittejä ja ohjeita. Näyttelyn aikaisesta huoltoajosta on sovittava järjestäjien kanssa ilmoittautumisen yhteydessä. Näyttelyn aikana autoja ei saa pysäköidä näyttelyalueelle. Yleisöpysäköinti on maksuton erillisellä yleisöparkkialueella.

13. PUHTAANAPITO

Messujen järjestäjä huolehtii yleisestä puhtaanapidosta alueella. Näytteilleasettajat vastaavat oman osastonsa siivouksesta ja jätteistä. Jätteet on kuljetettava jäteastioihin. Tontti on siivottava lähtiessä siihen kuntoon kun se oli paikalle tultaessa. Jos tontille on jätetty roskia, trukkilavoja tai muuta asiaan kuulumatonta niin näyttelyn järjestäjä perii siivoamatta jääneiden osastojen siivouskulut ko. näytteilleasettajalta. Siivousmaksu on 500 €/osasto.

14. MAJOITUS

Majoitusvaraukset voi tehdä suoraan alueen hotelleista tai majoituspaikoista. Näyttelyalueella ja näyttelyn paikoitusalueilla yöpyminen ei ole sallittua.

15. SITOUMUS OSALLISTUMISEHTOIHIN JA NÄYTTEILLEASETTAJAOHJEET

Ilmoittautuessaan näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osallistumisehtoja sekä messujen järjestäjän toimittamia turvallisuusmääräyksiä ja rakentamis- ym. toimintaohjeita. Näytteilleasettaja on velvollinen noudattamaan yleisiä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä, osallistumisehtoja ja rakentamisohjetta sekä ilmoittamaan ne osastonsa suunnittelijoille ja rakentajille. Jokaisella osastolla on oltava näytteilleasettajan nimikyltti, jonka on vastattava messujen järjestäjälle annettuja tietoja. Näytteilleasettaja hyväksyy näyttelyn järjestäjäntoimenpiteet, jotka ovat näyttelyalueella välttämättömiä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä näyttelysopimusten ehtojen noudattamiseksi. Näytteilleasettaja vastaa kaikesta henkilöstönsä tai samoissa näyttelytiloissa työskentelevien tai toimivien sivullisten henkilöiden aiheuttamista haitoista, vahingoista ja sopimusrikkomuksista. Ylivoimaisen esteen sattuessa näyttelyn järjestäjä pidättää itselleen oikeuden osastopaikkojen siirtämiseen uusiin tiloihin em. näyttelyalueella tai näyttelyn siirtämiseen tai peruuttamiseen.

16. YHTEYSTIEDOT

Ollikkala-maaseutumessut
Marko Kivelä
sähköposti: ollikkalamessut@gmail.com
www.ollikkalamessut.fi

×
×

Ostoskori