Ollikkala_www2018_paakuva1
Ollikkala_www2018_paakuva1

Kontaktuppgifter

Bokningar av utställningsplatser främst via nätblanketten:

Anmäl dig här senast! Fråga lediga platser Erkki Kuismin 045 144 7200 / ANMÄLNINGSBLANKETT

Försäljning:
Rauno Somero, utställningsansvarig, puh. 040 521 9665 rauno.somero(at)teollisuushankinta.fi
Erkki Kuismin puh. 045 144 7200 kuisminerkki(at)gmail.com
Jussi Korkia-aho puh. 0400 580 121 jussi.korkia-aho(at)mt.fi

Utställningsområde:
Petri Ahoniemi, fältansvarig, puh. 044 725 0607 petri.ahoniemi(at)kpedu.fi
Heikki Jokitalo, puh 040 504 8580 heikki.jo(at)gmail.com

Trafikarrangemang:
Jari Orjala, logistikansvarig, puh. 044 725 0630 jari.orjala(at)kpedu.fi

Information:
Hanna-Mari Laitala, informationsansvarig, puh. 044 725 0682 hanna-mari.laitala(at)kpedu.fi
Jouni Ingalsuo, puh. 044 553 3015 jouni.ingalsuo(at)mtk.fi
Pekka Huovinen, puh. 044 7250 600 pekhuovi(at)gmail.com
Kirsi Varila, puh. 040 1964 434 kirsi.varila(at)maajakotitalousnaiset.fi

Ekonomi:
Marko Kivelä, ekonomiansvarig, puh. 0400 968 276 kivela.mst(at)gmail.com

ANMÄLNINGAR

Fråga lediga platser Erkki Kuismin 045 144 7200. Platserna delas ut i anmälningsordning.